Kontroll av brannvarslingsanlegg 14.februar

Torsdag 14.februar fra kl 8:00 og utover vil vi gjennomføre den årlige kontrollen av brannvarslingsanlegget. Hvert år vil vi kontrollere sentralanlegget og brannvarslere i fellesareal. I tillegg vil vi kontrollere alle brannvarslerne i én etasje slik at vi i løpet av tre år har fått kontrollert hele anlegget.

I år vil vi kontrollere alle brannvarslere i leilighetene i første etasje. Det betyr at beboere i første etasje enten må være hjemme torsdag 14.februar, eller levere nøklene til styremedlem Kathrine Holden.

Brannmenn fra 1890. Bilde: Oslo Byarkiv, http://www.flickr.com/photos/byarkiv/

Brannmenn fra 1890. Bilde: Oslo Byarkiv, http://www.flickr.com/photos/byarkiv/

De som vil levere inn nøklene må gjøre dette innen onsdag 13.februar kl 19:00 til Kathrine i Hans Nielsen Haugesgate 40. Nøklene må være merket med adresse og leilighetsnummer. Nøklene vil bli overlevert Elotec som gjennomfører kontrollen. Styret har dessverre ikke anledning til å være med på kontrollen.

De som vil være hjemme når kontrolløren kommer må melde dette fra til styret, enten per epost til brl.styret@gmail.com, eller per mobil 41 525 321 til Kathrine.

Beboere i andre og tredje etasje vil kun bli berørt av kontrollen ved at alarmen jevnlig vil utløses.

Brannvernarbeidet er svært viktig for alle oss beboere, og vi håper derfor på godt samarbeid slik at kontrollen går så smertefritt som mulig. På forhånd takk for all velvilje!

-Styret:)

PS: For de som lurer på hva som skjer med avfallssystemet er det bare noen detaljer som må på plass før vi endelig (!) kan ta det i bruk..Hurra!

Reklamer