Hva kan vi gjøre med det flotte gårdsrommet vårt?

Vi vil gjerne å se på muligheter for å forbedre vår allerede flotte bakgård. Mange beboere har for eksempel ytret ønske om fellesgrill eller grillområde, flere sitteplasser og lignende. Før vi gjør større endringer i gårdsrommet vil vi utarbeide en helhetsplan, som vi kan jobbe mot når økonomi og innsats ligger til rette for det. Har du innspill, ønsker eller forslag til både mindre, og større grep, som kan gjøres for å gjøre livet i uterommet vårt enda bedre, for enda flere? Vi håper å kunne iverksette noen mindre tiltak i løpet av året, på dugnad osv.

Meld inn dine forslag til styrets mailadresse. Alle forslagene vil presenteres på Sommerfesten 18. august!

Noe til å sette de kreative hjerner i sving:

Fellesgrill?
Grillområde?
Barnevognparkering?
Tørkestativ flere- eller færre?
Tumleplass?
Flyttbare sittemøbler?
Oppbevaring for leker?
Kveldssol?
Avslapning?
Klatre- og leke?
Skjerming?
Belysning?

Plantedelfiner

Styret ser for seg noe sånt som dette. 

Reklamer