Rehabilitering av elektrisk anlegg i oppgangene – plutselig!

lyspære - creative commonsgeneralforsamlingen i mars ble det vedtatt oppussing av det elektriske anlegget i alle oppgangene i 2014. Dels er det noen få brannfarlige og ulovlige løsninger nå. Dels er det mange stygge, og rotete ledninger som vi må rydde opp i før annen oppussing kan skje. Og dels vil vi installere nye miljøvennlige LED-lamper (etter fint forslag fra en av beboerne), som går automatisk av og på. Styret har hatt en anbudsrunde og besluttet å inngå kontrakt med AFK elektro AS som vil levere god kvalitet til en gunstig pris. For å få den gode prisen er vi imidlertid nødt til å begynne med en gang!

Vi har stor forståelse for at dette kan komme bardust på. Samtidig vil denne rehabiliteringen ikke være noe den enkelte beboer merker noe særlig til.

Nøkkelinfo:

  • Arbeidet vil foregå på dagtid i hverdagene mellom kl 8 og 16
  • Det er ikke nødvendig med tilgang til de enkelte leilighetene
  • Arbeidet vil vare 2-3 dager per oppgang
  • Det vil settes opp oppslag 2-3 dager før de begynner i din oppgang
  • Tidsplan for hver oppgang finnes på siden for Ofte stilte spørsmål
  • Oppstart skjer i Hans Nielsen Hauges gate 40 tirsdag 15. april
  • Videre fortsetter det ‘med klokka’ til siste oppgangen er ferdig før 13. juli

Vi anbefaller alle å se nærmere på listen over Ofte stilte spørsmål, og eventuelt skrive inn egne spørsmål der dersom det er ting vi har glemt!

Vi håper dere har forståelse for at vi valgte å snu oss fort rundt for å ‘snu på krona’ til gode for alle.

Lykke til og riktig god påske!

Styret

Nyhetsbrev med vårstemning

Sykkel og paradis

Vårstemning med sykkel og paradis

Det er vår! Og hva er vel en bedre måte å innlede ‘sommertiden’ på enn strålende sol, barn som prøver ut sykler med støttehjul og paradis på asfalten med farget kritt?

Viktige datoer
Vårens dugnad blir lørdag 10. mai kl 11. Som vanlig blir det noe å spise og drikke underveis, og informasjon fra styret. De siste par årene har det vært gledelig mange med på dugnadene, noe som betyr at vi har fått gjort mye. Vi håper derfor på godt fremmøte i mai også! Vi setter pris på om de som ikke kan delta bidrar med en gave til lotteriet (f.eks. en flaske vin eller noe godt fra Åpent Bakeri). De som har deltatt på dugnaden er med på lotteri på slutten av dugnaden, med premier fra disse ‘lotterigavene’.

Sommerfest avholdes lørdag 23. august. Nærmere informasjon kommer på websiden.
Merk også at det er nye datoer for styremøter resten av våren: 7. april, 5. mai og 16. juni. Du finner en oppdatert kalender her på websiden med disse og andre datoer.

Brannvarsler
Vi ønsker å informere alle om at det kan være lurt å ha en ekstra batteridreven røykvarsler på soverom, i tillegg til den som allerede er montert i leiligheten. Husk imidlertid at den som allerede er montert er seriekoblet med andre og ikke må flyttes på, fordi dette kan ødelegge brannsystemet.

Gass og propan
En del beboere har gasskomfyr eller gassgrill. Merk dere at ekstra propan- eller gassbeholder ikke kan oppbevares i kjeller eller loft, men må oppbevares på veranda eller leilighet over bakkenivå. En kan ikke oppbevare mer enn 22 kg propan fordelt på to beholdere. Se nærmere informasjon om dette på websiden til brannvesenet.no.

Oppussing av kjøkken og bad
Vi minner om at dersom du planlegger å pusse opp kjøkken eller bad plikter du å informere styret om planene i god tid i forveien. Andelseierne har vedtatt en løpende utskiftning av soil- og vannrør, og dette skal gjøres under oppussing av egen leilighet. Styret avgjør, i samråd med Rørlegger-sentralen, om det er lønnsomt å skifte ut rørene når du pusser opp, eller om det skal vente. Du finner mer informasjon om dette under fanen ‘rehabilitering > kjøkken og bad‘. Skjemaene og vedleggene der vil vi justere fremover for å gjøre informasjonen enda lettere å finne frem i.

Du finner også en dette og tidligere nyhetsbrevet som PDF under fanen Om oss > Nyhetsbrev fra styret.

Portneren har ferie

Kjære beboer!

En vanlig dag for portneren. CC-by-SA @bobasonic

En typisk dag for portneren. Bilde: bobasonic, CC-by-SA

Vår portner – Ketut (‘Minggu’) – har ferie fram til  første helgen i mai. I denne perioden må derfor beboere ta kontakt med styret på epost brl.styret@gmail.com eller ringe styreleder Petrine Vinje på 97645383, når det er oppgaver dere ellers ville spurt portneren om.

Og for de som er usikre på hvilke oppgaver det kan være, kan dere benytte anledningen til å besøke siden der portnerens oppgaver står beskrevet her på Søylewebben.

Ny styreleder og nytt styre valgt

Petrine L. Vinje

Ny styreleder: Petrine L. Vinje

På Generalforsamlingen torsdag 6. mars ble Petrine L. Vinje valgt til ny styreleder i Søylegården. To nye medlemmer ble valgt inn på varaplass: Anne Rodvang (Hans Nielsen Hauges gate 36 A) og Marte Haugerud Moe (i Knud Graahsgate 1). I tillegg ble Anne Marie Forberg Lunde og Lo-Johan Melinder, som tidligere har vært vararepresentanter, valgt inn som faste styremedlemmer for to år, mens Arnt Maasø ble gjenvalgt for ett år (for å fylle Petrines rolle, som først sto som valg som styremedlem i 2015). Du finner en oppdatert oversikt over hele styret med kontaktinformasjon på styresiden.

På Generalforsamlingen møtte det 26 andelseiere (og i tillegg tre via fullmakt). Styrets årsberetning, regnskap og budsjett ble tatt til etterretning. I tillegg var det meldt inn to saker til behandling. Generalforsamlingen vedtok at det bygges et barnevognskjul for inntil kr. 350.000. Dette var innenfor budsjettet styret hadde fremmet og som ble tatt til etterretning. Dessuten ble saken om oppussing av oppgangene grundig diskutert. Av de tre alternativene som ble lagt fram av styret til votering, ble forslag 2 vedtatt, som innebærer at styret får fullmakt til å rehabilitere oppgangene for inntil kl. 1.150.000,- og konsentrere rehabiliteringen til det elektriske anlegget og nye lyspunkter. Maling av oppgangene ble det dermed ikke rom til i denne omgang. Du finner protokoll med valg, sakene, budsjett og regnskap på siden med årsberetninger fra borettslagets generalforsamlinger.

Beslutningene gjør at det ikke vil være behov for ytterligere låneopptak, og at både barnevognskjul og oppussing skjer innenfor det ordinære budsjettet. Husleien vil likevel justeres opp og følge vanlig økning i konsumprisindeksen, slik at det ikke blir dårligere rom for vanlig drift og vedlikehold fremover.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle de som møtte fram for konstruktive forslag og fin diskusjon. Og så retter vi en stoooor takk for den flotte innsatsen til avtroppende styreleder, Fredrik Swift, og styremedlem Tiina Komulainen, som har vært hovedansvarlig for økonomi det siste året! Tusen takk, og lykke til videre!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Brannanlegg-kontroll for beboere i 2.etasje

Kjære naboer,

Tirsdag 11.februar er det tid for  den årlige kontrollen av borettslagets brannvarslingsanlegg. I år vil det innebære kontroll av alle seriekoblede brannvarslere i leiligheter i 2.etasje, i tillegg til brannanlegg og -varslere i fellesareal.

Dette betyr at alle andelseiere som bor i 2.etasje enten må levere inn nøkkel til et styremedlem eller være hjemme på dagtid tirsdag 11.februar.

Alle nøkler til beboere i 2.etasje må være innlevert innen søndag 9.februar til Kathrine Holden (Hans Nielsen Haugesgt 40) eller et annet styremedlem. Kathrine vil være tilgjengelig til å ta imot nøkler etter kl 19 på søndagen, samt alle kvelder på hverdager samme uke med unntak av fredagen. Nøklene som leveres inn må være merket med adresse og leilighetesnummer.

De beboere i 2.etasje som velger å være hjemme 11.februar må melde dette til styret enten per epost til brl.styret@gmail.com eller på mobil 41 525 321 innen søndag 9.februar.

Beboere i første og tredje etasje trenger ikke foreta seg noe i forbindelse med årets kontroll.

Den årlige kontrollen er svært viktig for å ivareta vår felles brannsikkerhet så vi håper dere alle vil bidra til at kontrollen kan gjennomføres etter planen.

Med ønske om en fortsatt hvit vinter – endelig kom snøen!

Styret :)

Stopp pressen! Nyhetsbrev ute!

Kjære beboer!

printingpress

CC by-SA flickr national_library_of_australia_commons

Det første nyhetsbrevet i 2014 er ute nå med informasjon om generalforsamling, oppdatering om boder og viktig informasjon om HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Det henges opp på oppslagstavlene til uka. Inntil da finner det under fanen for nyhetsbrev fra styret, eller på denne lenken (PDF).